Statut szkoły

 

 

Dziennik elektroniczny

 

   

Dziennik elektroniczny poradnik dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Program profilaktyki

 

 

Program wychowawczy

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2016 / 2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

13  – 18 kwietnia 2017 r.

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

8. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.